FOOD 1

Bài học số 13 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: Bài hát "Do you like spaghetti?"

https://youtu.be/ddDN30evKPc

Lớp chúng mình cùng khởi động mở đầu tiết ọc bằng bài hát "Do you like spaghetti?". Các con cùng cô hát theo bài hát nào.

2. Review Introduction

Các con được thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về tên, tuổi, cảm xúc, màu sắc, hình khối. 

3. Phonics p, q

Các con cùng xem 2 video phonic, nghe và tập phát âm các âm /p/, /q/. 

The letter p songhttps://youtu.be/-v1fg2Hp63s

The letter q song: https://youtu.be/NKAookrRV4s

Các con lần lượt lên bảng, nối các từ vựng có bắt đầu bằng âm /p/, /q/ vói các chữ cái tương ứng. 

4. Vocabulary: meat, salad, pizza, soup, chicken, fish, rice, noodles 

Các con lần lượt đánh vần các từ vựng mới. 

Các con học từ vựng mới, tham gia các trò chơi để nhớ từ vựng tốt hơn. 

5. Numbers 1-99

Các con ôn tập lại cách đọc các số tròn chục và tham gia trò chơi luyện tập đọc số có hai chữ số.

Về nhà, các con có thể ôn tập thêm về số đếm thông qua trò chơi Number Bingo ở link dưới đây: 

https://www.abcya.com/games/number-bingo

6. Structure:

Các con tiếp tục với hai cấu trúc quen thuộc:

1, I like ...

2, Do you like ...? - Yes, I do/No, I don't.

7. Story "Vegetables"

Các con nghe mẫu câu chuyện, sau đó cùng tập đọc câu chuyện. 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

Bài tập về nhà của các con như sau:

1. Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm 

https://www.mediafire.com/file/gxawzdskqes1r9p/WORKSHEET+13.pdf/file

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English