FOOD 2

Bài học số 14 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: Bài hát "Finger Family" 

https://youtu.be/G6k7dChBaJ8

Lớp chúng mình cùng làm nóng không khí lớp học bằng bài hát "Finger Family" nha. Các con cùng cô hát và nhảy múa theo bài hát.

2. Review Introduction

Các con được thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về tên, tuổi, cảm xúc, màu sắc, hình khối. 

3. Phonic r and review phonics p, q, r

Các con xem video, tập đánh vần và phát âm chữ cái R. 

The letter r songhttps://youtu.be/gUSJeivdEH8

Các con tập đọc một số từ vựng có bắt đầu bằng âm đầu /r/. 

Các con lần lượt lên bảng, nối các từ vựng có bắt đầu bằng âm /p/, /q/. /r/ vói các chữ cái tương ứng. 

4. Vocabulary: spaghetti, cake, yoghurt, bread, ice cream, sausage, hamburger, chips

Các con lần lượt đánh vần các từ vựng mới. 

Các con học từ vựng mới, tham gia các trò chơi để nhớ từ vựng tốt hơn. 

5. Numbers 1-100

Các con ôn tập lại cách đọc các số tròn chục và tham gia trò chơi luyện tập đọc số có hai chữ số.

Các con làm phiếu bài tập phát thêm:

Về nhà, các con có thể ôn tập thêm về số đếm thông qua trò chơi Number Bingo ở link dưới đây: 

https://www.abcya.com/games/number-bingo

6. Structure:

Cả lớp làm quen với cấu trúc hỏi về món ăn yêu thích. 

                                      What food do you like? - I like ...

7. Story "The cat sat."

Các con nghe mẫu câu chuyện, sau đó cùng tập đọc câu chuyện.

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

Bài tập về nhà của các con như sau:

1. Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm 

https://www.mediafire.com/file/n3f97cq258y4hqy/WORKSHEET+14.pdf/file

2. Quay video câu chuyện "The cat sat". 

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English