FOOD 3

Bài học số 15 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: Bài hát "Do you like spaghetti yoghurt?" 

https://youtu.be/ddDN30evKPc 

Các con cùng cô hát và nhảy múa theo bài hát, đồng thời ôn tập lại một số từ vựng đã học.

2. Review Introduction

Các con được thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về tên, tuổi, cảm xúc.

3. Phonic s, t

Các con xem video, tập đánh vần và phát âm chữ cái S, T.

The letter s songhttps://youtu.be/uSVzk2pqWB4

The letter t songhttps://youtu.be/HHEqOLZ0hr4

Các con tập đọc một số từ vựng có bắt đầu bằng âm đầu /s/, /t/.

Các con lần lượt lên bảng, nối các từ vựng có bắt đầu bằng âm /s/, /t/ vói các chữ cái tương ứng.

4. Vocabulary: egg, cheese, donut, cookie, chocolate, sandwich, popcorn, candy

Các con lần lượt đánh vần các từ vựng mới. 

Các con học từ vựng mới, hào hứng tham gia trò chơi "Đào vàng" để ôn tập lại phần từ vựng mới. 

5. Numbers 1-100

Các con ôn tập lại cách đọc các số từ 1-100. Các con tham gia trò chơi, nghe và lên bảng đập tay vào con số mình nghe được. 

Về nhà, các con có thể ôn tập thêm về số đếm thông qua trò chơi Number Bingo ở link dưới đây: 

https://www.abcya.com/games/number-bingo

6. Structure:

Cả lớp ôn tập lại với cấu trúc hỏi về món ăn yêu thích. 

                                      What food do you like? - I like ...

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

Bài tập về nhà của các con như sau: Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm 

https://www.mediafire.com/file/6czcgfj1ke1xpil/WORKSHEET+15.pdf/file

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English