ANIMALS 1

Bài học số 16 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: "Guess the food"

https://youtu.be/mm0N_4e8mPI

Các con theo dõi video và đoán tên các đồ ăn xuất hiện trong video. Bạn nào đoán nhanh và chính xác nhất sẽ được thưởng sao.

2. Phonic u

Các con xem video, tập đánh vần và phát âm chữ cái U.

The letter u songhttps://youtu.be/nPJRhEV-kF8

Các con tập đọc một số từ vựng có bắt đầu bằng chữ cái U.

Các con ôn tập lại các từ vựng có bắt đầu bằng S, T, U,  lần lượt lên bảng nối các từ vựng với các chữ cái tương ứng. 

3. Vocabulary: cow, giraffe, goat, sheep, mouse, chicken, duck, horse

Các con làm quen với các từ vựng mới chủ đề Animals, lần lượt đánh vần các từ vựng mới này. 

Các con tham gia trò chơi "Who is faster?". Cô chia lớp thành 2 đội, các con sẽ trả lời để dành quyền đi trước. Đội về đích trước sẽ là đội chiến thắng. 

4. Structure:

Cả lớp làm quen với cấu trúc dưới đây:

                                      What animal is it? - It's a ...

5. Numbers 1-100

Các con ôn tập lại cách đọc các số từ 1-100. Giáo viên đưa ra các con số ngẫu nhiên, các con lần lượt trả lời. 

Các con làm phiếu bài tập phát thêm. 

6. Đọc câu chuyện "A fish sees". 

Giáo viên hướng dẫn các con thực hành đọc câu chuyện "A fish sees". Sau đó, từng bạn được yêu cầu đọc cá nhân, giáo viên sửa phát âm cho các con. 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

Bài tập về nhà của các con như sau:

1. Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm 

https://www.mediafire.com/file/dh3og4z4pzlc6ym/WORKSHEET+16.pdf/file

2. Quay video câu chuyện "A fish sees".

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English