SEA ANIMALS

Bài học số 19 của lớp tiếng Anh trẻ em (lớp 2 và 3) tại Avion English: 

I. NỘI DUNG BÀI HỌC TRÊN LỚP CỦA CÁC CON: 

1. Warm up: "Farmyard guessing game"

https://youtu.be/70ugvRmq3KQ

Các con theo dõi video vẽ con vật và đoán tên các con vật xuất hiện trong video. Bạn nào đoán nhanh và chính xác nhất sẽ giành điểm.

2. Phonic z and review phonics x, y, z.

Các con xem video, tập đánh vần và phát âm chữ cái Z. 

The letter Z songhttps://youtu.be/HysVxhemAe4

Các con tập đọc một số từ vựng có bắt đầu bằng chữ cái 

Các con ôn tập lại các từ vựng có bắt đầu bằng X, Y, điền các chữ cái bắt đầu/ kết thúc của mỗi tự vựng

3. Vocabulary: whale, shark, dolphin, ostrich, frog, bear, crocodile, fox

Các con làm quen với các từ vựng mới chủ đề Animals, lần lượt đánh vần các từ vựng mới này. 

Cả lớp cùng tham gia game ôn tập từ vựng mới. 

4. Structure:

Cả lớp làm quen với cấu trúc dưới đây:

                                      What can you see? - I can see a/an ...

Các con tham gia trò chơi, áp dụng cấu trúc câu và từ vựng đã học để trả lời câu hỏi giành điểm số về cho đội mình.

5. Numbers 1-999

Các con ôn tập lại cách đọc các số từ 1-999. Giáo viên đưa ra các con số ngẫu nhiên, các con lần lượt trả lời. 

6. Đọc câu chuyện "In and Out". 

Giáo viên hướng dẫn các con thực hành đọc câu chuyện "In and Out". Sau đó, từng bạn được yêu cầu đọc cá nhân, giáo viên sửa phát âm cho các con. 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

Bài tập về nhà của các con như sau:

1. Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm 

https://www.mediafire.com/file/wx1uq0hd3kduq6u/WORKSHEET+19.pdf/file

2. Quay video câu chuyện "In and Out"".

Chúc các con thật nhiều niềm vui, 

Đồng hành cùng các con, 

Avion English