1. Warm up: Bài hát "ABCD in the morning Brush your teeth"

https://youtu.be/eegWzglBMh0

Các con quan sát video, cùng hát và nhảy theo lời bài hát. 

2. Alphabet

Các con ôn lại bảng chữ cái tiếng Anh. 

Ngoài các tài liệu và kiến thức mà các con đã được học trên lớp, cô gửi ba mẹ link trò chơi để cùng các con ôn tập thêm về các chữ cái tiếng Anh. 

https://www.abcya.com/games/alphabet-bingo

3. Review Colors, Shapes, Emotion, Numbers

Các con cùng cô ôn lại các từ vựng và cấu trúc chủ đề màu sắc, hình khối, cảm xúc, số đếm 1-20.

4. Phonic l and review phonic j, k, l

Các con xem video về Phonic l, đồng thời tập phát âm âm /l/.

Phonic l: https://youtu.be/qEXMoeYe47c

Các con làm bài tập nhận diện các từ có bắt đầu bằng các âm l, j, k

4. Vocabulary: lemon, lime, strawberry, peach, cherry, kiwi, grape, pumpkin.

Các con đọc thành tiếng các từ vựng mới, đồng thời tập đánh vần các từ vựng trên. 

Các con tham gia trò chơi, nhận diện thật nhanh các từ vựng mới thông qua hình ảnh và chữ viết. Các con cùng cô ôn tập lại các từ vựng chủ đề Fruits của buổi trước. 

5. Structure::

Hôm nay, các con ôn tập lại các cấu trúc sau:

1. I like ...

2. Do you like ...? - Yes, I do/ No, I don't. 

3. What fruit is it? - It's ...

6. Review grammar: A - An

- Các con ôn tập cách sử dụng các mạo từ a, an và làm bài tập liên quan. 

7. Story: "This is my bear"

Cô hướng dẫn các con đọc câu chuyện "This is my bear". Cô gọi từng bạn đọc cá nhân để kiểm tra kĩ năng đọc và phát âm, sau đó cả lớp đọc đồng thanh. 

II. BÀI TẬP VỀ NHÀ: 

1. Chép tay từ vựng: Viết từ mới, mỗi từ 2 dòng ( lemon, lime, strawberry, peach, cherry, kiwi, grape, pumpkin). Đồng thời, các con tập đánh vần các từ vựng mới chủ đề Fruits (hoa quả). 

2. Hoàn thành phiếu bài tập phát thêm. 

https://www.mediafire.com/file/tbfv0bbki8dy1j9/WORKSHEET+9+(2).pdf/file

3. Ôn tập từ vựng phonics A-L

https://www.mediafire.com/file/g7tpstj1uirj9wk/Review+Phonics+a_l.pdf/file

Chúc các con thật nhiều niềm vui.

Đồng hành cùng các con, 

Avion English