Luyện thi IELTS Speaking 4.0-5.0

Luyện thi IELTS Speaking 4.0-5.0
Cập nhật:
IELTS Speaking Part 1 topic Taking a rest: Bài mẫu chủ đề Nghỉ ngơi

Taking a rest là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Taking a rest.

IELTS Speaking Part 1 topic The area you live in: Bài mẫu chủ đề Khu vực bạn sống

The area you live in là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about The area you live in.

IELTS Speaking Part 1 topic Telephone: Bài mẫu chủ đề Điện thoại

Telephone là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Telephone.

IELTS Speaking Part 1 topic Neighbours and Neighbourhood: Bài mẫu chủ đề Hàng xóm

Neighbours and Neighbourhood là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Neighbours and Neighbourhood.

IELTS Speaking Part 1 topic Wallet: Bài mẫu chủ đề Ví tiền

Wallet là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Wallet.

IELTS Speaking Part 1 topic Sky and Stars: Bài mẫu chủ đề Bầu trời và vì sao

Sky and Stars là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Sky and Stars.

IELTS Speaking Part 1 topic Primary School: Bài mẫu chủ đề Trường tiểu học

Primary School là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Primary School.

IELTS Speaking Part 1 topic Wild Animals: Bài mẫu chủ đề Động vật hoang dã

Wild Animals là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Wild Animals.

IELTS Speaking Part 1 topic Environmental Protection: Bài mẫu chủ đề Bảo vệ môi trường

Environmental Protection là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Environmental Protection.

IELTS Speaking Part 1 topic Car Trip: Bài mẫu chủ đề Chuyến xe

Car Trip là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Car Trip.

IELTS Speaking Part 1 topic Special Costumes: Bài mẫu chủ đề Trang phục đặc biệt

Special Costumes là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Special Costumes.

IELTS Speaking Part 1 topic Relax: Bài mẫu chủ đề Thư giãn

Relax là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Relax.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499