Luyện thi IELTS Speaking 5.0-6.5

Luyện thi IELTS Speaking 5.0-6.5
Cập nhật:
IELTS Speaking Part 2 topic Study: Bài mẫu chủ đề Học tập

Study là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Study.

IELTS Speaking Part 2 topic Your Favourite Shop: Bài mẫu chủ đề Cửa hàng yêu thích của bạn

Your Favourite Shop là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Your Favourite Shop.

IELTS Speaking Part 2 topic Water: Bài mẫu chủ đề Nước

Water là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Water.

IELTS Speaking Part 2 topic Vocation: Bài mẫu chủ đề Công việc

Vocation là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Vocation.

IELTS Speaking Part 2 topic Unexpected: Bài mẫu chủ đề Điều bất ngờ

Unexpected là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Unexpected.

IELTS Speaking Part 2 topic Describe a historical building

Historical building là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Historical building.

IELTS Speaking Part 2 topic Garden/Park: Bài mẫu chủ đề Công viên

Garden/Park là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Garden/Park.

IELTS Speaking Part 2 topic Photograph: Bài mẫu chủ đề Ảnh

Photograph là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Photograph.

IELTS Speaking Part 2 topic Old People: Bài mẫu chủ đề Người già

Old People là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Old People.

IELTS Speaking Part 2 topic News: Bài mẫu chủ đề Tin tức

News là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about News.

IELTS Speaking Part 2 topic Advertisement: Bài mẫu chủ đề Quảng cáo

Advertisement là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Advertisement.

IELTS Speaking Part 2: Describe an event

Describe an event là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Describe an event.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499