Luyện thi IELTS Writing 5.0-6.5

Luyện thi IELTS Writing 5.0-6.5
Cập nhật:
IELTS Writing Task 2 topic Health: Bài mẫu chủ đề Sức khỏe

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Health của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Health.

IELTS Writing Task 2 topic Teenage issues: Bài mẫu chủ đề Các vấn đề thanh thiếu niên

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Teenage issues của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Teenage issues.

IELTS Writing Task 2 topic Animal: Bài mẫu chủ đề Con vật

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Animal của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Animal.

IELTS Writing Task 2 topic Government: Bài mẫu chủ đề Chính phủ

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Government của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Government.

IELTS Writing Task 2 topic Globalisation: Bài mẫu chủ đề Toàn cầu hóa

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Globalisation của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Globalisation.

IELTS Writing Task 2 topic Criminal: Bài mẫu chủ đề Tội phạm

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Criminal của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Criminal.

IELTS Writing Task 2 topic Development: Bài mẫu chủ đề Sự phát triển

Tham khảo cách viết Writing Task 2 topic Development của IELTS 24h. Từ vựng và bài mẫu IELTS Writing Task 2 Development.

IELTS Speaking Part 2: Describe a person

Describe a person là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Describe a person.

IELTS Speaking Part 2 topic Book: Bài mẫu chủ đề Sách

Book là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 2. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Book.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Introduction Technique

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 Introduction Technique. IELTS 24h tổng hợp mẫu Kỹ thuật mở bài Writing Task 2 từ thấy Simon.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Enviroment

Tham khảo cách viết IELTS Writing Task 2 theo chủ đề Enviroment. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu chủ đề Môi trường cực hay từ thầy Simon nhé

IELTS Writing Task 2 Band Descriptors mới nhất

IELTS Writing Band Descriptors là gì? Cùng IELTS 24h tìm hiểu tiêu chí đánh giá theo thang điểm bài Writing Task 3 mới nhất.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499