1. Những cụm từ nên dùng trong IELTS Speaking

1.1. Cách dẫn dắt mở bài 

Đối với các bạn thí sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, phần thi nói luôn là một trong những phần khó nhất và cách dẫn dắt mở đầu chính là tiêu chí quan trọng đánh giá bài thi nói của bạn có thu hút hay không. Với các cách mở đầu cho bài thi IELTS Speaking dưới đây, thí sinh có thể ghi nhớ để nói một cách tự nhiên nhất, đồng thời cũng có thể dễ dàng ghi điểm với các giám khảo. Một số cụm từ cụ thể như sau: 

1) the one I’d like to tell you about is…

2) my favourite was…

3) I’d like to talk about...

4) Let me tell you about…

5) Personally, I would have to say…

6) the one who/that stands out is…

7) I’m going to tell you about...

1.2. Một số cụm từ IELTS Speaking cực hay khác

1) It is worth nothing that… 

(Đáng chú ý là…)

Ex: It is worth mention that she is also a very experienced doctor. ( Điều đáng nói là cô ấy cũng là một bác sĩ rất có kinh nghiệm).

2) It was not by accident that…

(Không phải tình cờ mà…)

3) What is more dangerous…

(Điều đáng lo ngại hơn là…)

4) But frankly speaking…

(Thành thật mà nói…)

5) Be affected to a greater or less degree

(Ít nhiều bị ảnh hưởng…) được sử dụng để mô tả ảnh hưởng hoặc tầm quan trọng của một cái gì đó liên quan đến một cái gì đó khác. 

6) According to estimation…

(Theo ước tính…)

7) According to statistics…

(Theo thống kê…)

8) According to survev data…

(Theo số liệu điều tra…)

9.) Viewed from different angles…

(Nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau…)

10) As far as I know…

(Theo như tôi biết…)

2. Những cụm từ không nên dùng trong IELTS Speaking

2.1. I think that

Đây là cụm từ nói là rất phổ biến dùng cho văn nói, vừa giúp bắt đầu cho một câu trả lời của câu hỏi, vừa để chúng ta kéo dài thời gian của cuộc hội thoại. Nhưng nếu thí sinh sử dụng cụm này quá nhiều thì sẽ tạo cảm giác bài thi nói nhàm chán, không có đặc sắc và không có điểm nhấn. Bởi vậy, thí sinh có thể sử dụng một số cụm từ thay thế như sau:

- From my perspective

- As far as I know

- To my knowledge

- The way I see it

2.2. It is my personal opinion that

Một cụm nữa cũng được nhiều bạn thi IELTS sử dụng để diễn đạt ý kiến của mình. Tuy nhiên, đây là một cách diễn đạt không tự nhiên cho lắm ở trong tiếng Anh và cũng không được nhiều người bản xứ dùng. Thay vào đó, thí sinh có thể sử dụng một số cụm từ khác như sau: 

- If you ask me, I would say

- In my view

- To be honest

2.3. I don’t understand

Khi đi thi nói IELTS, nếu chúng ta không hiểu vấn đề hay câu nói của giám khảo thay vì chỉ nói I don’t understand làm cho cuộc hội thoại sẽ rất cụt và giám khảo mất thiện cảm. Thay vào đó bạn có thể sự dụng các Cụm từ thay thế:

- I do not have any experience in this field so I cannot give a definite answer to that.

- I’m not interested in…so I have no idea about it.

- It’s not easy to talk about a brand – new topic that I have no clue about.

Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã có thêm kiến thức để chuẩn bị và luyện tập một cách hiệu quả nhất cho bài thi IELTS Speaking của mình