1. Những từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ E 

Từ vựng tiếng Anh vô cùng đa dạng và phong phú, vậy làm thế nào để có thể ghi nhớ từ vựng một cách dễ dàng? Để tiết kiệm thời gian và ghi nhớ lâu hơn, người học có thể chia từ vựng thành các nhóm hoặc theo từng chữ cái bắt đầu chẳng hạn như việc ghi nhớ từ vựng tiếng Anh bắt đầu bằng chữ D. Hãy cùng IELTS 24h tổng hợp một số từ vựng thông dụng nhất ngay sau đây nhé

Tiếng anh Phiên âm Nghĩa
Environment (n): /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ môi trường
Engineering (n): /ˌen.dʒɪˈnɪə.rɪŋ/ kỹ thuật
Experienced (n): /ɪkˈspɪə.ri.ənst/ kinh nghiệm
Educational (a): /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən.əl/ phương pháp giáo dục
Effectively (adv): /ɪˈfek.tɪv.li/ hiệu quả
Exploration (n): /ˌek.spləˈreɪ.ʃən/ sự khám phá, thăm dò
Examination (n): /ɪɡˌzæm.ɪˈneɪ.ʃən/ kiểm tra
Encouraging (n): /ɪnˈkʌr.ɪdʒin/ khích lệ, khuyến khích
Expectation (n): /ˌek.spekˈteɪ.ʃən/ sự mong đợi
Endorsement (n): /ɪnˈdɔːs.mənt/ chứng thực
Explanatory (a): /ɪkˈsplæn.ə.tər.i/ giải thích
Exponential (a): /ˌek.spəˈnen.ʃəl/ số mũ
Egalitarian (a): /ɪˌɡæl.ɪˈteə.ri.ən/ bình đẳng
Emplacement (n): /ɪmˈpleɪs.mənt/ sự thay thế
Emotionless (a): /ɪˈməʊ.ʃən.ləs/ vô cảm
Excrescence (n): /ekˈskres.əns/ sự xuất hiện
Exclamatory (a): /eksˈklæm.ə.tər.i/ cảm thán, thán từ
Education (n): /ˌedʒ.ʊˈkeɪ.ʃən/ giáo dục
Executive (n): /ɪɡˈzek.jə.tɪv/ điều hành
Excellent (a): /ˈek.səl.ənt/ xuất sắc
Extensive (a): /ɪkˈsten.sɪv/ sâu rộng, hiểu biết rộng
Effective (a): /ɪˈfek.tɪv/ có hiệu lực
Expertise (n): /ˌek.spɜːˈtiːz/ chuyên môn
Establish (v): /ɪˈstæb.lɪʃ/ thành lập
Efficient (n): /ɪˈfɪʃ.ənt/ có hiệu quả
Emergency (n): /ɪˈmɜː.dʒən.si/ trường hợp khẩn cấp
Existence (n): /ɪɡˈzɪs.təns/ sự tồn tại
Evolution (n): /ˌiː.vəˈluː.ʃən/ sự phát triển
Emotional (a): /ɪˈməʊ.ʃən.əl/ đa cảm
Economics (n): /ˌiː.kəˈnɒm.ɪks/ kinh tế học
Exception (n): /ɪkˈsep.ʃən/ ngoại lệ
Explosion (n): /ɪkˈspləʊ.ʒən/ vụ nổ
Employment (n): /ɪmˈplɔɪ.mənt/ nơi làm việc, công việc
Enterprise (n): /ˈen.tə.praɪz/ doanh nghiệp

2. Cách học thuộc từ nhanh chóng và hiệu quả

2.1. Học từ vựng thông qua Mind Map

Một trong những cách học từ vựng tiếng Anh dễ nhớ và được áp dụng nhiều là sử dụng bản đồ tư duy. Việc vận dụng bản đồ tư duy (mind map) sẽ giúp cho việc học từ vựng tiếng Anh thêm phần thú vị với đa dạng màu sắc và hình vẽ phong phú. Bạn có thể áp dụng cách học này theo các bước dưới đây: 

Bước 1: Chọn 1 chủ đề làm trung tâm của tất cả các từ vựng và vẽ một hình trung tâm và tô màu nổi bật. Đây sẽ là chủ đề để bạn phát triển sơ đồ tư duy tiếng Anh. 

Bước 2: Tiếp theo, bạn hãy rẽ nhánh chủ đề chính này bằng cách vẽ ít nhất 4 nhánh to bắt nguồn từ hình ảnh trung tâm. Mỗi nhánh, bạn nên lựa chọn một màu khác nhau để phân biệt rõ hơn bởi màu sắc cũng là yếu tố tác động đến quá trình ghi nhớ của bộ não. 

Bước 3: Mỗi nhánh này, bạn hãy chọn ra những từ khóa nằm trong chủ đề chính để phát triển sơ đồ.

Bước 4: Từ các nhánh chủ đề chính, bạn hãy vẽ thêm những nhánh phụ. Những từ được viết trên những nhánh phụ là chủ đề nhỏ hơn của những từ được viết trên nhánh chính.

Bước 5: Tiếp tục mở rộng sơ đồ tư duy tiếng Anh với những chủ đề/ từ khóa và nhánh nhỏ dần cho tới khi đầy đủ hoàn thiện. 

2.2. Đọc sách báo và xem video

Việc đọc sách, xem video/nghe nhạc là cách rất hay giúp bạn có thể học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, ngữ cảnh hiệu quả. Trong quá trình đọc sách hay xem video/nghe nhạc thay vì dừng lại để tra từ điển làm ngắt quãng nội dung thì bạn hãy cố gắng tự hiểu nội dung và sau đó ghi hoặc đánh dấu lại những từ không hiểu. Sau khi xem xong bạn mới tra từ điển và đừng quên xem lại đoạn văn/đoạn phim có chứa từ ngữ ấy để nắm chắc ngữ cảnh nhé

Chúc các bạn thành công!