1. Thông tin về cuốn sách Write Right

1.1. Bộ sách Write Right

Write Right là một trong những cuốn sách ôn luyện IELTS vô cùng nổi tiếng và được nhiều bạn học yêu thích. Cuốn sách được biên soạn logic và đa dạng các kiến thức về mẹo viết bài, cách nâng cấp cấu trúc câu, cách tạo liên kết giữa các đoạn văn trong bài viết, các câu trong đoạn văn một cách mạch lạc và trau chuốt; cũng như cung cấp một lượng vốn từ vựng đồ sộ. 

Qua các kiến thức cũng như các dạng bài vận dụng mà cuốn sách mang tới, người học có thể ôn tập và cải thiện hiệu quả kỹ năng làm bài thi IELTS Writing của mình cũng như tạo dựng được cho mình một văn phong tiếng Anh chân thực, linh hoạt và đạt band điểm cao trong kỳ thi IELTS. 

1.2. Ưu điểm của cuốn sách Write Right

- Hướng dẫn chi tiết các bước làm bài thi IELTS Writing Task 1 và IELTS Writing Task 2

- Phân tích kỹ lưỡng từng nội dung câu hỏi cũng như câu trả lời để người học có thể vận dụng một cách hiệu quả nhất 

- Cung cấp các tip hay để nâng band điểm cho bài viết của người học. 

- Chia sẻ chi tiết về các tiêu chí chấm điểm theo từng dạng bài thi IELTS Writing. 

1.3. Cuốn sách Write Right phù hợp với đối tượng nào? 

Với lượng kiến thức được biên soạn ở mức trung bình khá, Write Right phù hợp với các bạn từ band 4.5 – 5.0 IELTS trở lên đã nắm vững nền tảng từ vựng và ngữ pháp nhất định. 

2. Nội dung của cuốn sách Write Right

Nội dung Mô tả
Frequently Asked Questions IELTS Writing Task 1 and Task 2 Band Descriptors

– Task Achievement

– Coherence and Cohesion

– Lexical Resource

– Grammatical Range and Accuracy

Writing Task 1: Academic Module

Line graph

Question 1: Birth Rates in China and the USA
Line Graph and Pie Chart Question 2: Crime in the UK
Pie Chart Question 3: Leisure Activities in Europe 
Table and Pie Chart Question 4: Internet Use in Europe 
Table Question 5: World Metro (MRT) Systems 
Column Graph Question 6: Global Education Rates 
Bar Graph Question 7: Plastic Surgery in Korea 
Diagram Question 8: River Pollution 
Diagram (Flow Chart)  Question 9: Mobile Phone Recycling 
Diagram (Map) Question 10: Planned Shopping Centre Locations
Writing Task 2: Academic & General Training Modules What Are Your Opinions on This?

– Question 11: The Internet

– Question 12: Fast Food

– Question 13: International Tourism

Do You Agree or Disagree?
 

– Question 14: Immigration

– Question 15: Jobs and Gender

– Question 16: Cigarette Smoking

– Question 17: Endangered Species

Discuss Causes, Effects and/or Solutions
 

– Question 18: Rural Depopulation

– Question 19: Distance within Modern Families

– Question 20: Declining Educational Standards

Formal Letter
 

– Question 21: Internet Connection Problems

– Question 22: Delayed Flight

– Question 23: Problems with a Rented Car

– Question 24: Low IELTS Score

– Question 25: University Clubs

– Question 26: University Entrance Requirements

– Question 27: Missed Immigration Interview

Informal Letter
 

– Question 28: Saying Goodbye

– Question 29: In Hospital

– Question 30: Change of Plans

A Few Final Tips

– How to Approach IELTS

– Improve Your Spelling

Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi IELTS sắp tới!