1. Kỹ thuật Skimming và Scanning trong IELTS Reading là gì? 

1.1. Phân biệt Kỹ thuật Skimming và Scanning

Skimming Scanning
Định nghĩa Là kỹ năng đọc lướt tất cả các ý chính để nắm được nội dung chính của bài đọc bằng cách đọc qua tiêu đề, đọc các topic sentences và concluding sentences hay chú trọng hơn vào các keywords.  Là kỹ năng đọc quét bài đọc một cách nhanh chóng, để tìm thông tin, dữ liệu cũng như chi tiết cụ thể, mà không cần hiểu nội dung bài đọc.
Mục đích sử dụng  Giúp thí sinh tăng tốc độ tìm kiếm thông tin cũng nhưnội dung chính của bài đọc, qua đó có thể tiết kiệm thời gian đọc hiểu và tăng khả năng trả lời đúng các câu hỏi.
Dạng bài có thể áp dụng trong IELTS Reading

- Matching headings

- Summary completion

- Diagram Labelling 

- Note/ Sentence completion

- True/ False/ Not given hoặc Yes/ No/ Not given

- Matching features

1.2. Các bước thực hiện kỹ thuật Skimming và Scanning trong IELTS Reading 

a, Các bước thực hiên kỹ thuật Skimming 

Để thực hiện kỹ thuật Skimming cho bài thi IELTS Reading của mình, bạn có thể thực hiện theo các bước như sau: 

Bước 1: Đọc tiêu đề chính (heading) và tiêu đề phụ (subheading) của bài đọc

Bước 2: Đọc kỹ đoạn văn đầu, bởi đoạn văn đầu thường bao quát nội dung chính của bài đọc

Bước 3: Tìm ra chủ đề của từng đoạn tiếp theo bằng cách đọc câu đầu và câu cuối. 

b, Các bước thực hiện kỹ thuật Scanning

Để thực hiện kỹ thuật Scanning cho bài thi IELTS Reading của mình, bạn có thể thực hiện theo các bước như sau: 

Bước 1: Tập trung vào các keyword có trong câu hỏi, qua đó xác định được thông tin chính cần tìm kiếm

Bước 2: Phân loại keyword quan trong thành 2 dạng: từ khóa khó thay thế ( như tên riêng, con số,…) và từ khoá dễ thay thế.

Bước 3: Tìm các keyword cần tìm trong bài đọc và xác định thông tin chính để trả lời cho câu hỏi.

2. Cách kết hợp kỹ thuật Skimming và Scanning trong IELTS Reading 

Dạng bài Multiple Choice trong IELTS Reading là một trong những dạng bài quan trọng thường xuất hiện. Một trong những cách làm dạng bài này hiệu quả đó chính là kết hợp 2 kỹ thuật Skimming và Scanning. Để kết hợp 2 kỹ thuật này, bạn có thể thực hiện theo các bước như sau: 

Bước 1: Đọc lướt bài đọc để nắm thông tin chính của cả bài và của từng đoạn văn

Bước 2: Đọc câu hỏi, xác định keyword quan trọng để xác định thông tin chính cần tìm kiếm 

Bước 3: Đọc quét keyword cần tìm trong bài đọc 

Bước 4: Phân tích thông tin và lựa chọn câu trả lời phù hợp

Chúc các bạn thành công!