1. Tên các môn học lớp 6 bằng tiếng Anh 

Từ vụng là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết khi con bạn học tiếng Anh. Bởi đây chính là nền tảng vững chắc giúp con bạn phát triển đồng thời cả bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Nếu được trang bị từ vựng tốt, con bạn sẽ có thể dễ dàng chinh phục mọi bài thi kiểm tra trình độ tiếng anh cũng như có thể tự tin giao tiếp hàng ngày. 

Một trong những giao tiếp cơ bản đó chính là giới thiệu bản thân: tên tuổi, trường học, môn học,... Nhưng đôi khi, có những môn học mà con bạn không thể nhớ hoặc thậm chí không biết từ tiếng Anh của nó là gì. Do đó, bài viết này đã tập hợp một số tên gọi của các môn học để các bạn và con bạn cùng tham khảo.

Công nghệ thông tin: Information Technology

Mỹ thuật: Fine Art

Văn học: Literature

Lịch sử: History

Kỹ thuật: Engineering

Tin học: Informatics

Công nghệ: Technology

Âm Nhạc: Music

Thủ công: Craft

Khoa học xã hội: Social Science

Ngoại ngữ: Foreign language

Giáo dục thể chất: Physical Education

2. Các phát âm tên tiếng Anh các môn học lớp 6

Ngoài việc hiểu nghĩa và thuộc tên tiếng Anh của các môn học thì việc đọc được những cái tên này cũng đóng vai trò rất quan trọng. Điều này giúp con bạn học từ vựng nhanh chóng và dễ dàng hơn đồng thời khả năng ghi nhớ lâu hơn. Dưới đây là cách phát âm của các môn học như sau: 

Classics – /’klæsiks/: Ngôn ngữ, văn học và lịch sử Hy Lạp.

Theology – /θi’ɔlədʤi/: Thần học.

Art – /ɑ:t/: Nghệ thuật.

Philosophy – /fi’lɔsəfi/: Triết học.

Fine art – /fain ɑ:t/: Mỹ thuật.

History – /’histəri/: Lịch sử.

Literature – /’litəritʃə/: Văn học.

Music – /’mju:zik/: Âm nhạc.

Biology – /bai’ɔlədʤi/: Sinh học.

Physics – /’fiziks/: Vật lý.

Engineering – /,endʤi’niəriɳ/: Kỹ thuật.

Geology – /dʤi’ɔlədʤi/: Địa chất học.

Biology – /bai’ɔlədʤi/: Sinh học.

Medicine – /’medsin/: Y học.

Chemistry – /’kemistri/: Hóa học.

Science – /’saiəns/: Khoa học.

Geography – /dʤi’ɔgrəfi/: Địa lý.

Maths (mathematics) – /mæθs/ mæθi’mætiks/: Môn toán.

Hy vọng với các bộ từ vựng chủ đề môn học trên đây sẽ giúp bạn dễ học và dễ nhớ hơn, qua đó chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới nhé!