Từ vựng IELTS: Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Kế toán

Cập nhật:
IELTS Speaking Part 1 topic Happiness: Bài mẫu chủ đề Hạnh phúc

Happiness là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Happiness.

IELTS Speaking Part 1 topic Going Out: Bài mẫu chủ đề Đi chơi

Going Out là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Going Out.

IELTS Speaking Part 1 topic Food: Bài mẫu chủ đề Đồ ăn

Food là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Food.

IELTS Simon: Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Robots

Tham khảo cách nói IELTS Speaking Part 1 topic Robots. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Speaking Part 1 chủ đề Rô-bốt từ thầy Simon.

IELTS Simon:  Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Numbers

Tham khảo cách nói IELTS Speaking Part 1 topic Numbers. IELTS 24h tổng hợp bài mẫu Speaking Part 1 chủ đề Con số từ thầy Simon.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Flowers

Flowers là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Flowers.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Family and Friends

Family and Friends là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Family and Friends.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Evenings

Evenings là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Evenings.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 chủ đề Dictionaries

Dictionaries là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Dictionaries.

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Daily Routine

Daily Routine là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Daily Routine.

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Nhà ở

Học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề (topic) Nhà ở qua tổng hợp của IELTS 24h ở bài viết dưới đây

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 Computers

Computers là một trong những chủ đề (topic) phổ biến nhất ở phần IELTS Speaking Part 1. Cùng tham khảo một bài mẫu Speaking about Computers.

Chat Zalo
Gọi 0962.047.499