• To travel downwards: đi từ trên xuống
 • To move quickly towards sth: đi nhanh về phía cái gì
 • To face the side of sth: đối mặt với trái của cái gì
 • point sideways: cùng hướng về 1 bên
 • To stand on a firm position: đứng vững
 • To stretch the arm as far back as possible: duỗi cánh tay ra sau xa nhất có thể
 • To perform a full arm swing: thực hiện một cú vung tay hoàn toàn
 • To maintain body balance: duy trì sự cân bằng cơ thể/ Giữ thăng bằng
 • To take a deep breath: hít một hơi thật sâu
 • To stretch out the chest to the widest extend possible: ưỡn ngực ra trước đến mức rộng nhất có thể
 • To create a steep angle for sth: tạo một độ dốc cho cái gì đó
 • To swing the racket forward: quăng vợt về phía trước
 • To shuffle the foot to the front: đưa chân về trước
 • To smash with the right technique: đập đúng kĩ thuật
 • To familiarize with the correct technique: làm quen với kĩ thuật chính xác
 • To gradually increase the power of the smash over time: tăng dần sức mạnh của cú đập theo thời gian
 • To loosen up the body: thả lỏng cơ thể
 • To make it a habit: khiến nó trở thành 1 thói quen
 • like a double-edged sword: như 1 con dao 2 lưỡi
 • To be patient and wait for sth: kiên nhẫn và chờ cái gì đó
 • To take shuffle at the highest point: đón cầu ở điểm cao nhất

Các bạn tham khảo thêm từ vựng về Thể thao (Sports): Click here

Chúc các bạn học vui,